fbpx

Skole & uddannelse

startHER vil begejstre børn og unge indenfor kreativitet og iværksætteri. Vi vil inspirere skoler og uddannelsesinstitutioner i Haderslev Kommune til et øget fokus på entreprenørskab.
Vi vil skabe rum til at elever og studerende får mulighed for at teste deres iværksætteridéer og drømme af, møde iværksættere som har taget springet, og bidrage til at børn og unge fortsætter deres entreprenante udvikling ved at tilbyde vejledning fra et stærkt og lokalt rådgiverkorps.

Målet er at dyrke den entreprenante kultur, de entreprenante undervisningsaktiviteter og skabe flere iværksættere fra skole- og udviklingsmiljøerne. Dette sker i et tæt samarbejde mellem startHER, strateginetværket for skoleledere, elever og studerende, andre relevante samarbejdspartnere, samt et stærkt lokalt erhvervsliv i Haderslev Kommune. 

Uddannelsesevents 2021

startHER’s uddannelsesevents henvender sig i høj grad til folkeskoleelever og studerende.

Læs mere og se listen over alle vores events her.


Undervisningsmaterialer til grundskolen

Find meget mere materiale og info om forløbene HER

Fonden for entreprenørskab har samlet en række tilbud om innovation og entreprenørskab til grundskolerne i Danmark. Herunder undervisningsmaterialer, kurser og efteruddannelse, landsdækkende undervisningsforløb og programmer og netværk for lærere.

Læs meget mere om Fonden for entreprenørskab her.

Nedenstående er eksempler på undervisningsmaterialer fra Fonden for entreprenørskab.
De kan bruges som inspiration til at få innovation og entreprenørskab inddraget i undervisningen.

Du er en superhelt

0.-1. klasse

”Du er en superhelt” er et tværfagligt materiale til 0. og 1. klasse, der sætter fokus på inddragelsen af innovation og entreprenørskab allerede fra skolestart.

Det er formålet, at alle elever opnår indsigt i egne styrker og evner, samt oplever tillid til, at de hver især kan bidrage med noget værdifuldt. Konkret tages der udgangspunkt i et superhelte-univers, der er med til at motivere og inspirere eleverne. Opgaverne i materialet er baseret på en legende tilgang med vægt på bevægelse, fantasi og kreativitet – f.eks. opfindelse af deres egen superhelt.

Læs mere og hent materialet her

Opfinderspirerne

0.-6. klasse

Opfinderspirerne er den danske version af de svenske ”Snilleblixtarne”, som startede i Stenungsund i 1994.

Siden har idéen bredt sig over hele Sverige samt i Norge og Tyskland. I Danmark har vi valgt at kalde projektet Opfinderspirerne. Opfinderspirerne stimulerer børns kreativitet, initiativ og selvtillid gennem løsning af problemer, som de støder på i deres egen hverdag. Elevernes egen opfinderproces er det gennemgående, og de lærer at udvikle deres idéer og at finde frem til løsninger, som afhjælper deres problem. Fantasi og samarbejde er en central del af Opfindespirerne, som især er velegnet til emne- eller temauger.

Læs mere og hent materialet her

Eksperimentér med matematik

4.-6. klasse

Eksperimenter med matematik er et materiale til 4. – 6. klasse, som kan bruges hvor natur/teknik- og matematiklærerne vil arbejde sammen. Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte.

Det er materialets mål, at eleverne får lov til at tænke over ting, eksperimentere, lave beregninger og bagefter at bruge matematikken i formidlingen af løsningen/løsningerne. Opgaverne kan med fordel laves af elever i grupper på 2 – altså som makkerpar.

Læs mere og hent materialet her

Designeren og entreprenøren

4.-6. klasse

Designeren og Entreprenøren er tre særskilte materialer til 4., 5. og 6. klasse, der inddrager entreprenørskab i faget Håndværk og Design. Materialet består af en lærervejledning, tre elevhæfter og et elevark med ekstra øvelser.

Design har fået en større plads i folkeskolen, og der er generelt i samfundet en større forståelse for kreative arbejdsprocesser og deres værdi i forhold til andre måder at løse problemstillinger på. Samtidig er innovation og entreprenørskab blevet et tværgående tema for al undervisning på lige fod med IT og medier og sproglig udvikling.

Dette materiale er udarbejdet, så det er lige til at hente ned fra nettet og anvende i undervisningen. Samtidig er det struktureret til at gøre elevernes evner inden for design og entreprenørskab synlige og evaluerbare.

Læs mere og hent materialet her

Verdens Bedste Vennemøbel

4.-6. klasse

“Innovation step by step” er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som træner eleverne i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsboks med en undervisningsvejledning, 1 elevhæfte til fri kopiering, billeder, inspirationskort og lydfiler.

Forløbene lægger op til at træne eleverne i at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer, og træner således eleverne i at generere idéer, at arbejde med idévurdering og -udvælgelse, og i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. Materialet er udarbejdet således, at de opgaver, som eleverne bliver præsenteret for i 4. klasse, tager udgangspunkt i det nære, i eleven selv.

Læs mere og hent materialet her

 

Idévejen – Grøn omstilling

6.-7. klasse

Idévejen er et materiale til 6. og 7. klasse, med det formål, at eleverne opnår grundlæggende viden om vand på godt og ondt. Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår viden omkring aktuelle problemstillinger relateret til grøn omstilling i en naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces.

Denne viden vil eleverne få i Kapitel 3, der indeholder en række vidensdokumenter. Den primære målgruppe for materialet er 6. og 7. klasse, men man vil med enkelte tilpasninger nemt kunne arbejde med det i hele udskolingen.

Læs mere og hent materialet her

Idévejen – Vand på godt og ondt

6.-7. klasse

Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår viden omkring aktuelle problemstillinger relateret til vand i en naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces. Denne viden vil eleverne få i Kapitel 3, der indeholder en række vidensdokumenter. Den primære målgruppe for materialet er 6. og 7. klasse, men man vil med enkelte tilpasninger nemt kunne arbejde med det i hele udskolingen.

Læs mere og hent materialet her

Idémaskinen

7.-9. klasse

Idémaskinen er et lille spilværktøj, som kan bruges til at generere idéer. Det er beregnet til udskolingen, men kan også bruges af andre aldersgrupper.

Selve spillet kan spilles på helt ned til 10 minutter, men vi anbefaler, at I bruger én til halvanden time på det inklusiv regelforklaring og opsamling. I løbet af spillet vil der komme rigtig mange idéer frem, og nogle af dem vil endda kunne bruges til noget.

Du skal finde et tema for idéerne, altså noget de skal bruges til. Jo mere konkret temaet er, desto bedre bliver kvaliteten af idéerne. Det kunne være ”Hvad skal jeg skrive projektopgave om?” eller ”Hvad skal vi finde på, når vi skal stå for juleafslutningen?”.

Læs mere og hent materialet her

Lys og farver

8.-9. klasse

Materialet skal vække elever i 8.-9. klasses interesse for fænomener, der knytter sig til lys og farver. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Materialet anvender Den Kreative Platform som metode.

Målet med dette undervisningsforløb er at vække eleverne i 8.-9. klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er også at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser.

Læs mere og hent materialet her

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem

7353 1400

start@her.dk

Kontakt os