Skole & uddannelse

startHER vil begejstre børn og unge indenfor kreativitet og iværksætteri. Vi vil inspirere skoler og uddannelsesinstitutioner i Haderslev Kommune til et øget fokus på entreprenørskab.
Vi vil skabe rum til at elever og studerende får mulighed for at teste deres iværksætteridéer og drømme af, møde iværksættere som har taget springet, og bidrage til at børn og unge fortsætter deres entreprenante udvikling ved at tilbyde vejledning fra et stærkt og lokalt rådgiverkorps.

Målet er at dyrke den entreprenante kultur, de entreprenante undervisningsaktiviteter og skabe flere iværksættere fra skole- og udviklingsmiljøerne. Dette sker i et tæt samarbejde mellem startHER, strateginetværket for skoleledere, uddannelsesnetværket for lærere og undervisere, elever og studerende, andre relevante samarbejdspartnere, samt et stærkt lokalt erhvervsliv i Haderslev Kommune. 

Uddannelsesevents 2019

startHER’s uddannelsesevents henvender sig i høj grad til folkeskoleelever og studerende.
I 2019 afholder vi følgende events:

Læs mere og se listen over alle vores events her.

startHER; Iværksætteri i folkeskolen

startHER har udviklet et skoleprojekt/en lærervejledning, hvis formål er, at eleverne i Haderslevs kommunale skoler skal blive introduceret og mobiliseret til iværksætteri-programmet startHER og aktiviteter med særligt fokus på opstart af mikrovirksomhed og fordobling af et mikrolån på 500 kr.

startHER vil vække det innovative og entreprenante hos børn og unge i skolerne, og på uddannelserne, så vi kan styrke iværksættermiljøet i Haderslev Kommune. Derfor arbejder startHER med flere forskellige tiltag, der skal være med til at styrke innovationen og samtidig vise alle de forskellige muligheder, der er i erhvervslivet, frem.

Kompetenceområder

Ideprocesser
Eleven kan udvikle værdiskabende nye og eksisterende ideer.

Produkt- og konceptudvikling
Eleven kan gennemføre værdiskabende processer.

Salg og markedsføring
Eleven kan udvikle en markedsføringsstrategi.

Uddannelsesafklaring
Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder, og ønsker inden for fagområdet.


Undervisningsmaterialer til grundskolen

Fonden for entreprenørskab har samlet en række tilbud om innovation og entreprenørskab til grundskolerne i Danmark. Herunder undervisningsmaterialer, kurser og efteruddannelse, landsdækkende undervisningsforløb og programmer og netværk for lærere.

Læs meget mere om Fonden for entreprenørskab her.

Nedenstående er eksempler på undervisningsmaterialer fra Fonden for entreprenørskab.
De kan bruges som inspiration til at få innovation og entreprenørskab inddraget i undervisningen.

Designeren og entreprenøren

4.-6. klasse

Designeren og Entreprenøren er tre særskilte materialer til 4., 5. og 6. klasse, der inddrager entreprenørskab i faget Håndværk og Design. Materialet består af en lærervejledning, tre elevhæfter og et elevark med ekstra øvelser.

Materialet tager udgangspunkt i produktdesign, som redskab til at give eleverne en indsigt i, hvordan entreprenører arbejder. Undervisningsmaterialet styrker elevernes personlige indstilling og engagement i deres omverden, giver dem redskaber til at handle på ideer og prøve dem af i sikre omgivelser, lære deres omverden og andres behov bedre at kende, og at styrke deres erfaring med kreative arbejdsmetoder.

Læs mere og hent materialet her

Idévejen – Grøn omstilling

6.-7. klasse

Idévejen handler om innovation og entreprenørskab. Det går ud på at få nogle helt nye idéer, som kan skabe værdi for andre og prøve at få idéerne til at blive til virkelighed. Der er mange, der mener, at det er noget af det vigtigste at kunne i fremtiden, så vi kan blive ved med at forbedre verden og klare os godt.

Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår viden omkring aktuelle problemstillinger relateret til grøn omstilling i en naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces. Denne viden vil eleverne få i Kapitel 3, der indeholder en række vidensdokumenter. Den primære målgruppe for materialet er 6. og 7. klasse, men man vil med enkelte tilpasninger nemt kunne arbejde med det i hele udskolingen.

Læs mere og hent materialet her

Idévejen – Værdifulde fællesskaber

6.-7. klasse

Dette projekt handler om innovation og entreprenørskab. Det går ud på at få nogle helt nye idéer, som kan skabe værdi for andre, og derefter forsøge at gøre idéerne til virkelighed. Der er mange, der mener, at det er noget af det vigtigste at kunne i fremtiden, så vi kan blive ved med at forbedre verden og klare os godt. 

Først kommer I til at arbejde med at finde viden, og derefter skal I finde på nye, innovative idéer ud fra problemstillinger knyttet til årets udfordring. I vil blive guidet igennem en masse forskellige opgaver, der alle har et helt bestemt formål – nemlig på forskellige måder at hjælpe jer med at finde på noget virkelig originalt, nyt og værdiskabende.

Når I har fået rigtig mange idéer, skal I udvælge én idé og undersøge, at den ikke allerede er opfundet. Derefter skal I udvikle og forbedre idéen, så den til sidst er god nok til at blive præsenteret for andre og måske blive til virkelighed. Til sidst skal I samle op på alt det, I har lært i hele projektet.

Læs mere og hent materialet her

Innovation Step by Step – Berlin, eine Metropole

8.-9. klasse

”Innovation Step by Step” er et undervisningsmateriale, der træner eleverne i at arbejde med innovation og entreprenørskab i faglige sammenhænge og forløbene er udarbejdet således, at der arbejdes struktureret med problemløsning og kreative processer.

Eleverne opøves i at generere idéer, at arbejde med idévurdering, at udvælge idéerne og i at omsætte dem til et færdigt resultat.

Der er tidligere udviklet en serie til mellemtrinnet, der tager udgangspunkt i arkitektur og design i tværfaglige forløb mellem dansk, billedkunst, hjemkundskab, håndværk og design. En af bøgerne omhandler emnet ”London” i engelsk – 6. klasse.

Læs mere og hent materialet her

 

Find endnu flere spændende forløb til Indskoling, mellemtrin og udskoling HER

Min Virksomhed

8.-10. klasse

Materialet består af 2 faser

Fase 1, som er en præcis køreplan til indføring i og udfordrende arbejde med iværksætteri hen over en emneuge, som fører til, at eleverne i løbet af ugen starter en lille virksomhed med et produkt, de selv finder på. Her møder man en del af de tilhørende begreber og pædagogik. Eleverne skydes i gang, motiveres og arbejder selvstændigt, men samtidig stramt styret af tidsrammerne. De anvender deres viden i praksis og får lagt nogle væsentlige kompetencer ovenpå.

Fase 2, hvor der arbejdes videre med det, der er etableret i Fase 1. Her er styringen i langt højere grad lagt ud til den enkelte lærer.

Læs mere og hent materialet her

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem

7353 1400

start@her.dk

BOOK