Kom godt i gang

Er du allerede i gang med din virksomhed, men har brug for et skub i den rigtige retning, så er du ved iværksætterrejsens tredje trin. Her kan vi tilbyde sparring og øvelse i at teste din virksomhedsidé.

Netværk og fællesskab

Netværkscafé med andre iværksættere og erhvervsledere

Det primære formål med netværkscaféen er, at man dyrker sit netværk i et uformelt miljø og mødes med andre virksomheder for at udveksle erfaringer, skabe nye forbindelser, få ny inspiration og ikke mindst besøge en spændende lokal virksomhed. Der vil hver gang være et kort og aktuelt input/tema fra en ekstern oplægsholder.

Netværkscaféen afholdes torsdage i ulige uger skiftevis kl. 8.00 og kl. 15.00 og er åben for alle medlemmer af HER, som kan medbringe op til to gæster. Det er gratis at deltage og alle deltagere bliver opfordret til at medbringe navneskilte.

Netværkscaféen foregår altid stående – også under oplæg – og gerne ved ståborde, da det på denne måde er nemmest for deltagerne at cirkulere rundt og netværke med hinanden.

Værtsvirksomhedens rolle til netværkscaféen er at stille lokaler til rådighed, byde på kaffe og rundstykker/kage samt lave en kort præsentation af virksomheden på 20 minutter og eventuelt en rundvisning.

startHER Erhvervssparring

startHER Erhvervssparring er et netværk og en mentorordning i Haderslev Erhvervsråd, hvor man kan få sparring i 4 + 2 sparringsgrupper, som typisk består 4 iværksættere, selvstændige eller nyetablerede og 2 lidt mere erfarne. Når sådan en gruppe er etableret, aftaler man selv, hvor ofte man vil mødes, og hvad der skal stå på dagsordenen.

Formålet med sparringsgrupperne er, at alle lytter til hinandens udfordringer og deler erfaringer og inspirerer hinanden.

startHER Erhvervssparring er et netværk med plads til alle, og der er ingen krav til hvilken slags virksomhed, man driver.

startHER Erhvervssparring’s væsentligste aktivitet er møder i mindre grupper, men derudover arrangeres der fællesmøder med faglige indlæg, diskussioner, 6 årlige klubmøder og spændende virksomhedsbesøg. Se datoerne for 2019 HER.

Tilbud

Gratis kontorplads

Vi tilbyder dig en gratis kontorplads på startHER-etagen i 6 måneder. Kontorpladsen inkluderer bord og stol, internetadgang, kaffe/te og adgang til mødelokaler. På startHER-etagen har du også mulighed for at netværke og sparre med de andre iværksættere på etagen.

startHER-etagen er beliggende på:

Jomfrustien 27
6100 Haderslev

Gratis vejledning og mentorordning:

Vi tilbyder gratis vejledning og sparring samt en mentorordning, hvor du sidder sammen med andre iværksættere og erfarne mentorer i en sparringsgruppe. Her lytter I til hinandens udfordringer og deler erfaringer og inspirerer hinanden.

Gratis medlemskab i Haderslev Erhvervsråd:

Vi tilbyder også et gratis medlemskab af Haderslev Erhvervsråd, det år din virksomhed er etableret og det følgende kalenderår. Her har du mulighed for at netværke med virksomheder og deltage i nogle af vores netværks- og erhvervsarrangementer.

Iværksætterhuse i Haderslev Kommune

Voxeværket

Voxeværket er et stort kontorfællesskab med flere end 20 lukkede kontorer i forskellige størrelser – til flere typer virksomheder. Her kan du lukke og låse, du får alarm på kontoret, fibernet, masser af gratis p-pladser, pæne, præsentable og ordenlige rammer, gode mødefaciliteter og meget andet.

Kontakt: Kløvervej 75, 6100 Haderslev
+45 22 18 12 20 | ho@voxevaerket.dk | www.voxevaerket.dk/

VirkSyd – House of business

Hos Virk Syd kan du leje et kontorlokale/arbejdsplads til din virksomhed.
Virk Syd er en privatejet virksomhed der på almindelige forretningsvilkår, anviser lokaler og vejleder om virksomhedsstart, vækst, forretningsudvikling og netværk.

Kontakt: Kløvervænget 26, 6100 Haderslev
+45 44 45 02 02 | mail@virksyd.dk www.virksyd.dk 

SLF

Centret har over 200 kontorarbejdspladser, reception og telefonmodtagelse, kantine og mødelokaler til alt fra 4 til 150 personer. Kontorerne er fuldt møbleret og IT udstyret.

Kontakt: Billundvej 3, 6500 Vojens
+45 73 20 26 00 | slf@slf.dk | www.slf.dk  

Skipperhuset

Skipperhuset A/S driver erhvervs udlejningsejendommen Skipperhuset beliggende på Haderslev Havn.

Med Haderslev havns mest eksklusive beliggenhed, et super moderne kontorhus der langt ned i detaljen lever op til fremtidens krav, er Skipperhuset det naturlige valg for din virksomheds fremtid.

Skipperhuset tilbyder kontorer fra 25mtil ca. 200m2. Fra 6 måneders bindingsperiode. Gode parkeringsforhold, med reserverede p-pladser. 
Skipperhuset stiller fuldt udstyrede mødelokaler, kantine og køkken til rådighed, vi sørger for rengøring af dine kontorer og kaffemaskinen er altid klar.

Kontakt: Hansborggade 30, 6100 Haderslev
+45 51 70 20 21 | hc@skipperhuset-as.dk | 

Vinkelvej9

Ejendommen Vinkelvej 9 blev opført som smedeværksted  i 1964 og fungerede som sådan frem til 2005. I 2006 købte Tim Jørgensen og Michael Lassen ejendommen og stiftede ejendomsselskabet Vinkelvej ApS. Ejendommen blev købt med henblik på ombygning til kontorhus, men som adskillelsesarbejdet skred frem, blev der tale om langt mere end en ombygning.

De eneste elementer, der er bevaret, er soklen, spærene og ca. 10% af murværket. Byggeriet blev udført som “hobbyprojekt” under devisen “Vi skal have det sjovt, mens vi laver noget fedt”. Da der ikke har været de store lønomkostninger, har der været luft i budgettet til lækre materialer fra inderst til yderst. Vi tør godt love, at her er tale om Haderslevs fineste kontorlokaler.

Kontakt: Vinkelvej 9, 6100 Haderslev
+45 70 22 80 70 | info@vinkelvej9.dk | 

Winds Bogtrykkeri

 

 

Kontakt: Gravene 12, 6100 Haderslev
|  | 

Nordicals

 

 

Kontakt: Storegade 88, st, 6100 Haderslev
Lene Thiim Roelsen | +45 20 91 00 86 | 6100@nordicals.dk | 

Wellness Hus

 

 

Kontakt: Nørregade 1, 6100 Haderslev
 |  | 

OfficePark

 

 

Kontakt: Norgesvej – 6100 Haderslev
+45 74 52 37 37 | info@officepark.dk | 

Kontorfællesskab Storegade

 

 

Kontakt: Storegade 86, 1. sal, 6100 Haderslev

+45 65 90 27 84 | post@hdejendomme.dk | 

Kontorfællesskab, Seide Invest

 

 

Kontakt: Naffet 2A, 6100 Haderslev

+45 28 76 01 29 | pernille.seideinvest@hotmail.com | 

Hvordan præsenterer jeg min virksomhed og mit produkt professionelt?

Hvor og hvordan sælger jeg mit produkt?

Hvilket innovativt netværk kan udvikle min virksomhed?

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem

7353 1400

start@her.dk

BOOK