startHER: Kom godt i gang

26. april 2018
Haderslev katedralskole · Christiansfeldvej 31 · 6100 Haderslev

”Vi tror på iværksætteren og den gode idé skaber en bedre verden.”

De 3 bedste …

Her præsenterer de 20 udvalgte iværksæt tervirksomheder deres idé for et professionelt netværk af mentorer og investorer. Målet er, at finde 3 bedste iværksættervirksomheder ud af de 20, der har udviklet deres idé eller produkt og har potentialet til, hvis de ønsker det, at modtage en vækst investering fra investeringsselskabet Heltemod & Hjerteblod.

Præmier

Selvom startHER ikke anser dette event for en konkurrence, så synes vi alligevel at de skarpeste idéer, produkter eller services skal præmieres.

1. præmie: 5.000 kr. + 3 timers rådgivning
2. præmie: 3.000 kr. + 3 timers rådgivning
3. præmie: 2.000 kr. + 3 timers rådgivning

 

Program den 26. april

08.30 - 9.00Holdene ankommer og stiller deres stande op
09.00 - 10.00Dommerbriefing samt morgenkaffe
10.00 - 10.15Velkomst v/ Eva Vindbæk Tost, startHER
10.15 - 12.15Bedømmelser ved stande og i pitchlokaler*
12.15 - 12.45Frokost til alle
12.45 - 13.05Kom godt i gang på jeres iværksætterrejse
v/ Gert Helenius, Haderslev Erhvervsråd
13.05 - 13.20Top 3 Pro pitch - 3 bedste ideer/ produkter fra pitcher foran alle
13.20 - 13.30Præmieoverrækkelse
13.30 - 13.35Tak for i dag

*Bedømmelser (Hvert hold/ elev / iværksætter får):

– bedømmelse ved standen af 1 dommerpar á 2, hvor holdet pitcher ideen/produktet og efterfølgende stiller dommerne spørgsmål.
Bedømmelserne tager ca. 15 min. (inkl. votering og bedømmelse)

– derudover vil PRO gruppen få 5 min. til at pitche foran et dommerpanel.
Her får deltagerne prøvet sig selv, sit team og sin pitch af foran et dommerpanel.
Målet er at styrke evnen til at sælge sig selv og sin idé tydeligt, lige på og skarpt på tid!

BOOK