Vi skaber iværksættere

startHER er vores nye program omkring innovation og iværksætteri og hvor vi vil sætte fokus på kultur- og vækstskabere i Haderslev kommune. Vi vil mere innovation, iværksætteri, intraprenørskab og udvikling i uddannelsesmiljøerne samt i nye og eksisterende virksomheder. Målet med startHER er at styrke start up kulturen i kommunen hos både iværksættere og i skole- og uddannelsesmiljøer, identificere talenterne, som vi ved er derude, udvikle vækstpotentialet i nye virksomheder og samtidig øge deres chancer for overlevelse.

Vi vil mere

Vi har modet, viden, know-how og de rigtige forudsætninger til sammen med erhvervslivet, iværksættere, skoler/uddannelser og borgere i Haderslev kommune at skabe en entreprenant kultur og udvikle vækstpotentialerne.

Ambitiøs strategi

Siden starten af 2015 har Haderslev Erhvervsråd arbejdet på en ambitiøs strategi for at styrke såvel det konkrete iværksætteri som selve iværksætterkulturen i Haderslev Kommune. Målet har været at skabe samling og samarbejde blandt alle, som kan bidrage på området. Det gælder såvel etablerede virksomheder som det kommunale system, skoler og uddannelsesinstitutioner, potentielle investorer og de borgere, der går rundt med en god idé eller bare gerne vil yde en indsats.

Vi har i mange år haft mange gode iværksætter-initiativer i Haderslev Kommune, men der har ofte været tale om enkeltstående initiativer, som har kørt uafhængigt af hinanden. Ambitionen er at samle alle disse initiativer og skabe samarbejde om iværksætteri på tværs af hele kommunen og alle interesser for dermed at skabe Danmarks mest dynamiske iværksættermiljø! Gennem de mere end to år, der er gået, har rigtig mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale medarbejdere, lokalpolitikere og private borgere lagt utallige timer i at skabe såvel strategien som fundamentet for iværksætterindsatsen i Haderslev Kommune. StartHER er resultatet.

Mod · Ihærdighed · Vilje · Vedholdenhed

Sætte et skarpt fokus på iværksætteri og innovation og sikre, at ingen i Haderslev Kommune er i tvivl om, at det er en afgørende, fælles opgave at gøde jorden for fremtidens arbejdspladser og den vækst, der skal give vores børn brød på bordet.

Sikre det konkrete samarbejde mellem alle interessenter på området og sørge for, at samarbejdet resulterer i konkrete initiativer, som gavner såvel det konkrete iværksætteri som iværksætterkulturen i Haderslev Kommune.

Være den drivende kraft i forhold til, at StartHER´s iværksætterindsats også når ud til kommunens etablerede virksomheder og bidrager til innovation, intraprenørskab og ny vækst hos disse.

Og ikke mindst er det StarHERs hovedopgave at drive den konkrete, personlige og håndholdte indsats overfor kommunens iværksættere. Den omfatter både støtte, rådgivning og vejledning, etablering af netværk, mentor-ordninger, hjælp til finansiering og kontakt til potentielle investorer – samt at drive caféen hos StartHER, et samlingssted for nyetablerede iværksættere, som har brug for et sted at slå sig ned.

BOOK