Vi skaber iværksættere

startHER er sat i verden for at sætte fokus på innovation og iværksætteri i Haderslev kommune. Vi vil mere innovation, iværksætteri, intraprenørskab og udvikling i uddannelsesmiljøerne samt i nye og eksisterende virksomheder. Vi tilbyder vejledning og sparring, og en mulighed for at opbygge et netværk med andre iværksættere og virksomheder i kommunen. Vi vil styrke start-up kulturen hos eksisterende iværksættere, men også hos potentielle iværksættere i skole- og uddannelsesmiljøet, samt udvikle vækstpotentialet i nye virksomheder og øge deres chancer for overlevelse. Vi har forudsætningerne og modet til at identificere talentet og skabe en entreprenant kultur i samarbejde med erhvervslivet, iværksættere, skoler/uddannelser og borgere i Haderslev kommune. 

Ambitiøs strategi

Vores ambition er at styrke iværksætteri og selve iværksætterkulturen samt innovation i allerede eksisterende virksomheder i Haderslev kommune. Målet er at kommunen skal blive en stærk innovationskommune, og dette skal ske i samarbejde med kommunen, virksomheder og iværksættere. I mange år har vi haft mange gode iværksætter-initiativer, men det har ofte været enkeltstående initiativer. Vi vil være samlestedet for de enkeltstående iværksætteres initiativer og skabe samarbejde om iværksætteri på tværs af kommunen, så vi kan få skabt et stærkt iværksættermiljø med mange muligheder.

Igennem årene, har virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale medarbejdere, lokalpolitikere og private borgere skabt fundamentet for iværksætterindsatsen, og startHER er resultatet deraf. Nu er det vores tur til at stråle.

Mod · Ihærdighed · Vilje · Vedholdenhed

startHER’s opgave er..

 ..at sætte et skarpt fokus på iværksætteri og innovation og sikre, at ingen i Haderslev Kommune er i tvivl om, at det er en afgørende, fælles opgave at gøde jorden for fremtidens arbejdspladser og den vækst, der skal give vores børn brød på bordet.

 ..at sikre det konkrete samarbejde mellem alle interessenter på området og sørge for, at samarbejdet resulterer i konkrete initiativer, som gavner det konkrete iværksætteri såvel som iværksætterkulturen i Haderslev Kommune.

 ..at være den drivende kraft i forhold til, at StartHER´s iværksætterindsats også når ud til kommunens etablerede virksomheder, og bidrager til innovation, intraprenørskab og ny vækst hos disse.

..at drive den konkrete, personlige og håndholdte indsats overfor kommunens iværksættere. Den omfatter både støtte, rådgivning og vejledning, etablering af netværk, mentor-ordninger, hjælp til finansiering og kontakt til potentielle investorer.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem

7353 1400

start@her.dk

BOOK