Hoved events 2018

20. marts 2018

Dig og din idé

Alle deltagende startHER iværksættere får mulighed for at teste sig selv, en idé eller et produkt foran et professionelt netværk af mentorer. Målet er, at inspirere og motivere deltagerne og finde de 20 mest innovative og bæredygtige virksomheder ud af et felt på forventet 40 deltagende iværksættervirksomheder.

12.-13. april 2018

IDE Optimizecamp

De 20 udvalgte iværksættervirksomheder fra ”Dig og din Idé” eventen tilbydes et gratis 2 dages ophold på IDE optimi zecamp på Flow Factory i Haderslev. Målet er, at de deltagende iværksættervirksom heder optimerer deres idé og motiveres yderligere ved hjælp af konkrete værktøjer og undervisning fra succesfulde iværksæt tere og rollemodeller med fokus på iværk sætterkultur og virksomhedseksponering.

26. april 2018

Kom godt i gang

Her præsenterer de 20 udvalgte iværksæt tervirksomheder deres idé for et professionelt netværk af mentorer og investorer. Målet er, at finde 3  iværksættervirksomheder ud af de 20, der har udviklet deres idé eller produkt og har potentialet til, hvis de ønsker det, at modtage en vækst investering fra investeringsselskabet Heltemod & Hjerteblod.

9. maj 2018

startHER Effekt konference

Alle startHER interessenter og partnere mødes, og startHER præsenterer de 3 udvalgte iværksættervirksomheder, der har potentialet til at opnå vækstinvestering. Målet er, at præsentere en effekt for startHER indsatsen, der kan danne grundlag for det kommende års startHER aktivitet. Der forventes et stærkt politisk og fagligt fokus på eventen nationalt, regionalt og lokalt.

Afholdte events

14. september 2017

startHER iværksætter konference 2017

En dag med indlæg om kreativitet, innovation og hvordan vi skaber og udfører disse i praksis. Der bliver sessioner med vidensdeling og erfaringsudveksling med stærke erhvervsprofiler, investorer og rollemodeller fra Haderslev.

Derudover skal startHER prisen – powered by Heltemod & Hjerteblod uddeles for første gang. Med prisen hyldes erhvervsledere, undervisere og initiativer, der har gjort en særlig indsats for innovation og iværksætteri og som støtter virkelyst og vovemod i Haderslev kommune. Priserne gives til den med den gode ide – den med modet til at udføre – den som inspirerer til innovation og formår at skabe yderligere vækst.

BOOK